Error loading xslt (XSLT: 'E:\dynamicweb.net\Solutions\co3\biodiversitet.espresso.dw.webtester.dk\Files\Templates\Designs\biodiversitet\Navigation\breadcrumb.xslt') System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\1gyxkcxn.dll'. File name: 'C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\1gyxkcxn.dll' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.File.InternalReadAllBytes(String path, Boolean checkHost) at System.IO.File.ReadAllBytes(String path) at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames) at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromDomBatch(CompilerParameters options, CodeCompileUnit[] ea) at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.System.CodeDom.Compiler.ICodeCompiler.CompileAssemblyFromDomBatch(CompilerParameters options, CodeCompileUnit[] ea) at System.CodeDom.Compiler.CodeDomProvider.CompileAssemblyFromDom(CompilerParameters options, CodeCompileUnit[] compilationUnits) at System.Xml.Xsl.Xslt.Scripts.CompileAssembly(List`1 scriptsForLang) at System.Xml.Xsl.Xslt.Scripts.CompileScripts() at System.Xml.Xsl.Xslt.QilGenerator.Compile(Compiler compiler) at System.Xml.Xsl.Xslt.Compiler.Compile(Object stylesheet, XmlResolver xmlResolver, QilExpression& qil) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.LoadInternal(Object stylesheet, XsltSettings settings, XmlResolver stylesheetResolver) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Load(String stylesheetUri, XsltSettings settings, XmlResolver stylesheetResolver) at Dynamicweb.Base.GetXsltTransformer(String xsltPath) at Dynamicweb.Base.XmlXsltParse(XmlDocument xmlDoc, String xsltPath, XsltArgumentList xmlargs)
  • Bruger
  • Klik for placering
  • Dato
  • Art(er)
  • Kommentar
  • Billede (klik for stort)

Hent app'en, NaturTjek

Vi har nemlig brug for naturelskere i alle aldre og på tværs af hele kongeriget, når naturens tilstand skal tjekkes. Hent app'en, NaturTjek, og vær med til at kortlægge biodiversiteten i Danmark.

App-store / Google Play

Hent app'en, NaturTjek